Anterior Següent
Visions de futur'98Instal.lació Arquitectures

Visions de futur'98

Instal.lació Arquitectures

Catàleg
Visions de futur'98
Artifici: cos, ficció, desig
Organitza:H. Associació per a les Arts Contemporànies
Exposició: Col·legi d'aparalladors de Vic
Comissari: Miquel Bardagil

VISIONS DE FUTUR'98

Construccions al·ludeix a l'arquitectura. Construeix set formes estilitzades de cases, muntades amb fil i situades sobre una altra línia de fil, que fa de nivell. Les formes buides, delimitades així, s'han anat omplint parcialment amb petits poliedres de paper de colors suaus, en una conceptualització de la idea d'objecte arquitectònic que ens remet als sistemes de representació pictòrica, com la línia (el fil), el volum (les formes geomètriques), la profunditat (el mur blanc), la composició, el color, etc. L'arquitectura, com a artifici tecnològic que és, apareix suggerida com un ens incomplet, vulnerable, mancat de vida malgrat el seu indiscutible ordre. En l'era tecnològica, es fa referència a la manualitat com a allò humà a què no es pot renunciar, amb què s'han d'omplir les formes racionals buides que, malgrat tot, continuen essent fràgils.