Anterior Següent
Paper carbóPaper carbóPaper carbóPaper carbóPaper carbóPaper carbóPaper carbóPaper carbóPaper carbó

Paper carbó

21 x 29 cm


 

En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani. 

Paper carbó

21 x 29 cm

En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani. 

Paper carbó

Detall

En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani. 

Paper carbó

Detall

En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani. 

Paper carbó


21 x 29 cm


En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani. 

Paper carbó


21 x 29 cm


En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani. 

Paper carbó


Detall


En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani. 

Paper carbó


21 x 29 cm


En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani. 

Paper carbó


21 x 29 cm


En aquests papers es mostren els dibuixos barrejats que es troben marcats en el paper de calcar. La distribució dels dibuixos traçats no va ser pensada, sorgeix del seu ús continuat i espontani.